فیلم: گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی

فیلم: گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی
برنامه «آبان» با اجرای آزاده نامداری که به موضوعات و مسائل مربوط به زنان می پردازد، این هفته میزبان نیکی کریمی بود. ویدئوی این گفت‌وگوی جنجالی را ببینید.

فیلم: گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی

برنامه «آبان» با اجرای آزاده نامداری که به موضوعات و مسائل مربوط به زنان می پردازد، این هفته میزبان نیکی کریمی بود. ویدئوی این گفت‌وگوی جنجالی را ببینید.
فیلم: گفتگوی آزاده نامداری با نیکی کریمی